Skip to main content
Impresszum

Glaub Automation Kft.

Székhely

1096 Budapest, Vendel utca 11. 2. em. 5-6.

Cégvezetés

Vezérigazgató: Andrea Glaub, Claudia Glaub, Niko Glaub
Telefon: +49 (0) 5341 8639-0
Email: automation@glaub.hu
Internet: www.glaub.hu

Cégjegyzékszám

01-09-984253

Adószám: 23918757-2-43

EU adószám: HU 23918757

Felelősség kizárása

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Az egyszerű nyelvezet érdekében és bármiféle megkülönböztetés szándéka nélkül a weboldalon csak a hímnemű formát használjuk. Ezek mindkét nemre vonatkoznak. A közölt információk használata vagy a használat elmaradása, ill. a helytelen és hiányos információk használata által okozott anyagi vagy nem anyagi jellegű károk miatt a szerzővel szembeni felelősséggel kapcsolatos követelések alapvetően kizártak, kivéve, ha a szerző bizonyítottan szándékos vagy súlyos gondatlanságból cselekszik.Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalakat vagy az egész ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve közzétételüket ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse. 

2. Hivatkozások ás linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső, harmadik felek weboldalaira („linkek”) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lépne hatályba, ha a szerző ismeri a tartalmat, és a jogsértő tartalmak felhasználásának megakadályozása számára technikailag lehetséges és tőle elvárható lenne.A szerző ezért kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalak a hivatkozások létrehozásának időpontjában jogsértő tartalomtól mentesek voltak. A szerzőnek semmilyen hatása nincs a jelenlegi és a jövőbeli kialakításra, valamint a hivatkozott/kapcsolt oldalak tartalmára. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik minden olyan hivatkozott/kapcsolt oldal minden tartalmától, amelyet a hivatkozás létrehozása után megváltoztattak. Ez az állítás a szerző saját weboldalán található összes linkre és hivatkozásra vonatkozik, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon szereplő harmadik felek bejegyzésére. A jogsértő, helytelen vagy hiányos tartalomért és különösen az így bemutatott információk használatából vagy a használat elmaradásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, nem pedig az a személy, aki pusztán linkeken keresztül az adott közzétételre hivatkozik.

3. Szerzői jog és védjegyjog

A szerző arra törekszik, hogy az összes publikációnál figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videószekvenciák és szövegek szerzői jogait, illetve saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videószekvenciákat és szövegeket vagy engedélymentes grafikákat, hangdokumentumokat, videószekvenciákat és szövegeket használjon.Valamennyi internetes ajánlat keretében említett és harmadik felek által esetlegesen védett összes márkára és védjegyre korlátozás nélkül vonatkoznak a mindenkor hatályos védjegyjog rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonos tulajdonjoga. A márkajelzés puszta említése önmagában nem jelenti azt, hogy azt nem védi harmadik felek joga!A szerző által létrehozott és közzétett objektumok szerzői jogai kizárólag az oldalak szerzőjénél maradnak. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videószekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett beleegyezése nélkül nem megengedett.

4. A felelősség kizárásának hatálya

A jelen felelősség kizárására annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, amelyről a hivatkozás erre az oldalra történt. Amennyiben a szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogi helyzetnek, az a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét nem érinti.


Konzeption, Gestaltung und Realisation:
abraXXas – Atelier für Kommunikation und Design | Braunschweig
www.abraxxas-online.de